ตรายางจดทะเบียนบริษัท มีกำหนดขนาดมาตรฐานไหม ??

ตรายางบริษัท

กำหนดขนาดมาตรฐานตรายางจดทะเบียนบริษัท

ตรายางหมึกในตัว-2x2-cm
ตรายางจดทะเบียนบริษัท

ดวงตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในกรณีตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ชื่อในดวงตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน หรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย กรณีเป็นดวงตราของบริษัทจะใช้เฉพาะชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้ หากดวงตรามีการระบุชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทต้องแสดงประเภทนิติบุคคลดังนี้ Company Limited (ใช้ตัวย่อว่า Co.,Ltd.) หรือ Corporation Limited (ใช้ตัวย่อว่า Corp.,Ltd.)

  1.  จะไม่มีชื่อ บริษัทในดวงตราของบริษัทจำกัด ทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ เพราะไม่มีหลักกฎหมายใดห้ามไว้
  2. ถ้ามีชื่อ บริษัท ไว้ในดวงตรา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้
  3. หลักกฎหมายในเรื่องของการใช้ชื่อของบริษัทจำกัด คือ พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 และ ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง อักษรต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายว่า *ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล * *ห้างหุ้นส่วนจำกัด* และ *บริษัทจำกัด* ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2500 (ดูรายละเอียดได้ใน web. นี้ กฎหมาย)
  4. มาตรา 5 ของ กฎหมายดังกล่าว **บริษัทจำกัด นอกจากธนาคาร ในกรณีใช้ชื่อในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมายใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (1) ถ้าเป็นอักษรไย ไม่ใช้คำว่า *บริษัท* ไว้หน้าชื่อ และ *จำกัด* ไว้ท้ายชื่อ (2) ถ้าเป็นอักษรต่างประเทศ ไม่ใช้คำซึ่งมีความหมายว่า *บริษัทจำกัด* ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าสิบบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทำตรายางบริษัท ขนาดเท่าไหร่ดี?

สำหรับคนที่เปิดบริษัทใหม่ กำลังจะจดทะเบียนบริษัท คือ ทำตรายางบริษัทขนาดเท่าไหร่ดี  ปกติเค้านิยมทำตรายางบริษัทกันขนาดเท่าไหร่
          โดยหลักๆ  แล้ว ตรายางบริษัท จะต้องเน้นที่ความอ่านออก อ่านง่าย ชัดเจน ดังนั้นจึงไม่ควรทำขนาดเล็กเกินไป และไม่ควรทำขนาดใหญ่เกินไป  เพราะเวลาที่เราปั๊มไปบนเอกสารต่างๆ  จะดูรกเกินไป
อีกจุดที่ต้องนึกถึงคือ  เราจะต้องพกตรายางบริษัทติดตัวไปด้วย เวลาที่ต้องติดต่อราชการ หรือทำธุรกรรมต่างๆ ถ้าเป็นแบบด้ามธรรมดา ก็ต้องพกตลับหมึกไปด้วย หรือถ้าเป็นแบบหมึกในตัว ด้ามก็ไม่ควรจะใหญ่เกินไป จะเทอะทะเวลาพกพา
แต่เพื่อนๆ อาจจะคิดว่าเผื่อต้องใช้ฉุกเฉิน เอาตรายางเก็บไว้ในรถเลยก็แล้วกัน แต่ฐานะร้านตรายาง เราไม่แนะนำเลย เพราะความร้อนในรถจะทำให้ยางเสื่อมอายุเร็วกว่าปกติ รวมถึงหมึกอาจจะระเหยหรือเสียสภาพจากความร้อนได้

ตรายางบริษัท กับความสำคัญในการจดทะเบียนบริษัท

ตรายางบริษัทภาษาจีน

ตรายาง หรือ ตรายางบริษัท คือเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจอย่างมาก เพราะการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ สามารถใช้ตรายางเพื่อประทับตราเป็นหลักฐานแสดงตัวตนได้ ไม่ว่าจะเป็นการประทับตรายางเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท การประทับตรายางเพื่อสั่งจ่ายเช็ค การประทับตรายางเพื่อรับรองการจ่ายเงินเดือนพนักงาน รวมถึงการประทับตรายางบนเอกสารสำคัญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนบริษัท และทำให้นิติกรรมหรือธุรกรรมเหล่านั้นสมบูรณ์

ข้อดีของการใช้ตรายางบริษัท คือช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นสากล นอกจากนี้ตรายางยังสามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมและช่วยป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากตรายางคือของเฉพาะสำหรับการประทับตราบนเอกสารสำคัญของบริษัท ดังนั้นจึงลอกเลียนแบบได้ยาก ต่างจากการเซ็นลายเซ็นเพียงอย่างเดียว

การสั่งทำตรายางบริษัทต้องมีรายละเอียดชัดเจนและชื่อตรงกับชื่อที่เรายื่นจดทะเบียนบริษัท หากใช้ชื่อภาษาต่างประเทศก็ต้องมีชื่อตรงกันด้วย รวมถึงมีคำแสดงรายละเอียดประเภทนิติบุคคลบนตรายางอย่างครบถ้วน ด้วยเหตุนี้เองหากต้องสั่งผลิตตรายาง อย่าลืมเลือกใช้บริการจากผู้ผลิตที่มีอุปกรณ์พร้อม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องตรายางบริษัท เพื่อให้ตรายางของท่านออกมาครบถ้วน ชัดเจน และสามารถใช้งานสำหรับเอกสารสำคัญของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายจะดีที่สุดครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *