ป้องกันมิจฉาชีพ! รู้ทันทุกกลโกงเกี่ยวกับเอกสารปลอม แอบอ้างใช้ตราปั๊มบริษัท

ปัจจุบัน มีมิจฉาชีพจ้องขโมยหรือลักทรัพย์ของเราเกือบทุกรูปแบบ ทั้งมาในรูปแบบคอลเซ็นเตอร์ การปลอมแปลงเอกสารเพื่อลักทรัพย์ การแกะตราปั๊มบริษัทเพื่อขโมยเงิน การสร้างลิงก์ปลอมเพื่อเจาะข้อมูลบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณมีความรู้ที่ถูกต้อง เพราะวิธีที่ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ดีที่สุด คือการรู้ทันเท่ากลโกงทุกรอบแบบ บทความนี้ One Click Stamp ร้านฟิงเกอร์ พริ้นต์ เลยจะมาอธิบายถึงเรื่องควรรู้เกี่ยวกับกลโกงด้วยการใช้ตราปั๊มบริษัทที่มิจฉาชีพนิยมในปัจจุบัน เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมรับมือได้ทันท่วงที พร้อมแล้วมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลย

การปลอมแปลงเอกสาร ทำเอกสารปลอม คืออะไร เกี่ยวกับการปลอมตราปั๊มด้วยไหม?

นอกจากการแอบแกะทำตราปั๊มบริษัทปลอม และการรับโทรศัพท์จากคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกเอาเงินเอาข้อมูลส่วนตัวจากเราแล้ว การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นอีกหนึ่งกลโกงที่มิจฉาชีพนิยมมากในปัจจุบัน โดยการทำปลอมเอกสาร คือการเจตนาทำเอกสารปลอมขึ้นมาให้เหมือนของจริง หรือเอาของเทียมมาทำให้เหมือนของแท้ โดยมีลักษณะรวมทั้งหมด ได้แก่ การทำเอกสารปลอมขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับหรือเฉพาะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง การเติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารจริง การทำประทับตราปั๊มปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอม และการกระทำที่มุ่งหวังทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย โดยมีเหตุชักจูงใจเพื่อให้คนใดคนหนึ่งหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารจริง

ผู้อื่นแอบอ้างใช้ตราปั๊มบริษัทไปทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือไม่?

การทำตราปั๊มบริษัทปลอม หรือการขโมยตราปั๊มบริษัทแล้วไปใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ นับว่าเข้าข่ายทำผิดทางกฎหมาย เพราะการทำหรือใช้เอกสารปลอมจัดเป็นการทำผิดกฎหมาย มีโทษทางกฎหมาย ดังนี้

ผู้ที่ทำเอกสารปลอม ทำตราปั๊มปลอม

  • มีความผิดฐานทำเอกสารปลอม (รวมถึงตราปั๊มปลอม) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • หากเอกสารที่ปลอมขึ้นมา เป็นเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตราปั๊มสัญลักษณ์ราชการ เช่น หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาเช่าต่าง ๆ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท
  • หากเอกสารที่ปลอมขึ้นมา เป็นเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตราปั๊มสัญลักษณ์ราชการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาจดทะเบียน และพินัยกรรม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท
  • การแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ที่ใช้เอกสารปลอม ใช้ตราปั๊มปลอม

กรณีที่มีการอ้างหรือใช้เอกสารปลอม (ตราปั๊มปลอม) ขึ้นตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

กรณีที่มีผู้อื่นแอบอ้างใช้ตราปั๊มไปทำธุรกรรม

ในกรณีที่มีผู้อื่นแอบอ้างใช้ตราปั๊มไปทำธุรกรรม ขอให้ทุกคนทราบว่า คุณสามารถปฎิเสธการทำนิติกรรมนั้นได้เนื่องจากเราต่อสู้เรื่องลายมือชื่อได้ เพราะการที่จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราปั๊มสำคัญด้วย รวมถึงคุณสามารถฟ้องผู้ที่แอบอ้างเอาตราปั๊มได้ฐานปลอมเอกสาร หรือในข้อหาลักทรัพย์ได้ในกรณีที่มีการใช้สำหรับลักทรัพย์ร่วมด้วย

บริษัทจ้างทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี เก็บตราปั๊มบริษัทไว้ผิดปกติหรือไม่?

สิ่งที่ทุกคนและทุกบริษัทควรทราบ คือการเก็บรักษาตราปั๊มบริษัทไว้ให้อย่างปลอดภัย ควรให้เฉพาะผู้ที่เรามั่นใจว่าจะไม่โกงเราสามารถถือตราปั๊มบริษัทได้เท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่บริษัทจ้างทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชี ขอเก็บตราปั๊มบริษัทไว้จึงไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีที่ต้องมีการใช้ตราปั๊มบริษัท ควรขออนุญาตก่อนและเช็กความปลอดภัยในทุก ๆ ครั้ง หากพบว่าบริษัทหรือสำนักงานบัญชีใดที่ขอเก็บตราปั๊มบริษัทคุณไว้เลย แนะนำให้เปลี่ยนสำนักงานบัญชีจะดีกว่า เพื่อความปลอดภัยของท่านและบริษัทท่านเองด้วย

ตราปั๊มลายเซ็นมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหรือไม่?

โดยปกติแล้วในเอกสารทางการหรือเอกสารสำคัญ ๆ การใช้ตราปั๊มลายเซ็นจะไม่นับว่ามีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้ตราปั๊มลายเซ็นประทับตราลงบนเอกสาร พร้อมมีการเซ็นลายเซ็นจริงโดยไม่ได้มีรอยลบ แก้ไข และเขียนย้ำ รวมถึงมีสักขีพยานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการรับรองเอกสารด้วย จะถือว่าตราปั๊มลายเซ็นนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย สามารถใช้ได้จริง มีผลจริงโดยทันที

ทั้งหมดนี้คือกลโกงที่เหล่ามิจฉาชีพนิยมใช้ร่วมกับการหลอกทำตราปั๊มปลอมขึ้นมาในปัจจุบัน ทุกคนควรศึกษาและอัปเดตข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หากจะให้เราแนะนำเคล็ดลับง่าย ๆ ในการเตรียมตัวป้องกัน คือหมั่นศึกษาอยู่ตลอดว่ามิจฉาชีพนิยมใช้วิธีอะไรในการหลอกคนกันบ้าง หมั่นตรวจสอบทุกการทำธุรกรรมอย่างรอบคอบ ถ้าเรามีสติ รอบคอบอยู่ตลอด โอกาสที่จะถูกโกงก็แทบจะเป็น 0 เปอร์เซ็นต์แล้ว สุดท้ายนี้ ท่านใดที่มีความสนใจในการผลิตตราปั๊มบริษัท เพื่อใช้ในงานเอกสาร ถูกทุกข้อกำหนด ต้องการคำแนะนำ สามารถใช้บริการ ร้านฟิงเกอร์ พริ้นต์ กันได้นะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *